Czujny ze Szlachtowiczem zastanawiają się czy SARS-CoV-2 istnieje